Gift Aid

„Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”- V przykazanie Kościelne.

 

Drodzy parafianie

Jako proboszcz odpowiedzialny przed Bogiem za naszą parafię, chciałbym Was zaprosić do szerszego spojrzenia na współtworzenie naszej Lokalnej Misji Katolickiej. Od lat w Wielkiej Brytanii funkcjonuje wsparcie dla wspólnot, takich jak nasza. Dzięki niemu wzrasta prawdopodobieństwo, że jeszcze przez wiele lat będziemy mogli jako polscy katolicy mieć swoją parafię i nie zabraknie nam pieniędzy na jej współtworzenie.

 

CO TO JEST „GIFT AID”?

Jest to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podatek dochodowy, by wypełniły i podpisały Deklarację, która stwierdza, że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na rzecz organizacji dobroczynnej (w naszym przypadku Polish Catholic Mission, którą tworzą wszystkie Lokalne Polskie Misje Katolickie w Anglii i Walii) powinny być traktowane jako ofiary „Gift Aid”. Na mocy tej Deklaracji, od 6 kwietnia 2008 parafia otrzymuje od Urzędu Podatkowego zwrot podatku zapłaconego przez ofiarodawcę w wysokości 25 pensów za każdego wpłaconego funta.

 

ABY OFIARA ZŁOŻONA NA PARAFIĘ MOGŁA BYĆ TRAKTOWANA JAKO „GIFT AID”, MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE TRZY WARUNKI:

  1. Ofiarodawca musi uprzednio podpisać DEKLARACJĘ GIFT AID wprowadzoną przez Urząd Podatkowy 6.4.2000 r. Jest to deklaracja, która ma specjalnie zatwierdzony tekst. Jeżeli deklaracja podpisana po tym okresie jest jeszcze na starym formularzu, to w czasie kontroli fiskalnej, trzeba będzie zapłacić karę za niedopilnowanie wprowadzenia nowej formy. Wszystkie Deklaracje podpisane po roku 2000 nadal są ważne.
  2. Ofiarodawca płaci podatek w Wielkiej Brytanii.
  3. Zwrot podatku o który ubiega się parafia, nie przekracza podatku zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę.

 

KTO MOŻE PODPISAĆ FORMULARZ GIFT AID?

Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca, emerytura, procent bankowy od oszczędności), od którego płaci brytyjski podatek dochodowy (UK Income Tax) może podpisać taką deklarację. Formularz „Gift Aid” mogą podpisać zarówno rezydenci UK, jak i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii czasowo i płacące brytyjski podatek dochodowy.

Oprócz osób płacących podstawową (20%) lub wyższą stawkę podatkową (40%) do akcji „Gift Aid” mogą się takie włączyć osoby płacące niższą stawkę podatkową (10%) pod warunkiem, że podatek, który ofiarodawca zapłacił w danym roku jest większy niż zwrot podatku, o który ubiega się parafia.

 

Dane do transferu na konto parafialne:

Bank: Barclays
Sort code: 20-06-10
Account number: 93117529
Account name: The Polish Catholic Mission

Dla osób płacących podatek w UK: Wpisując w polu Reference: „donation „lub „Gift Aid donation” ofiara może zostać zaklasyfikowana jako Gift Aid (Czytaj: Czy mogę dawać ofiary jako Gift Aid?).

 

Przypominamy, że:

  • raz podpisana deklaracja obowiązuje długi czas, jakiekolwiek zmiany nazwiska, czy adresu należy zgłaszać do księdza, jak również rezygnację z jakichkolwiek powodów (powód nie musi być argumentowany, wystarczy krótka notatka przekazana do biura parafii),
  • nie trzeba deklarować kwoty, jest pełna dobrowolność, wysokość wpłaty może ulegać zmianom wedle upodobań, tak samo ich częstotliwość,
  • preferowana częstotliwość regularnych wpłat w formie standing order – z rachunków bankowych – to raz na miesiąc (ułatwia księgowanie), ale obowiązuje tu pełna dobrowolność (tydzień, miesiąc, kwartał – do wyboru na formularzu)
  • jeśli datki przekazane są na tacę (kwota dowolna) powinny być one umieszczone w zaklejonej kopercie z podanymi danymi osobowymi, adresem, datą i wyszczególnioną kwotą,
  • podajemy to samo imię na deklaracji, jak i na kopercie, czy na poleceniu przelewu w banku, żeby była jasność, kto jest płatnikiem,
  • druk wypełniamy czytelnym pismem.

Formularz do wydruku

Formularz do wydruku w formacie .pdf można ściągnąć z sekcji: Formularze i dokumenty.

Bóg zapłać.