Nasze duchowe CV

Jesteśmy wspólnotą polskich katolików, którym, na tym etapie życia, przyszło żyć za granicą naszej ojczyzny. Nosimy jednak w sercach dziedzictwo przodków, pamiętamy w jakiej wierze zostaliśmy wychowani, dlatego tworzymy wspólnotę ludzi wierzących i praktykujących. Tworzymy parafię, która jest naszą duchowa rodziną. To miejsce, w którym możesz wzrastać duchowo, wcielać swoją wiarę w czyn, budować swoją relację z Jezusem . Żyjemy w kulturze ciągłego pośpiechu, ale szukamy głębszego poczucia sensu, bliższej relacji z Bogiem i bardziej autentycznej duchowej tożsamości.

Nasza wiara katolicka obejmuje to, w co wierzymy i jak żyjemy tą wiarą. Przez 2000 lat ta katolicka wiara była przekazywana z pokolenia na pokolenie, począwszy od Jezusa Chrystusa, który przekazał wiarę Dwunastu Apostołom.

Wierzymy, że ludzie zostali stworzeni przez Boga z miłości i że wszystko, co Bóg tworzy, jest dobre i stworzone z miłości. Chociaż mamy zdolność do grzechu, Kościół wierzy przede wszystkim w godność osoby ludzkiej.

Wierzymy również, że dobroć przenika całe Boże stworzenie. Całe stworzenie stworzone przez Boga odzwierciedla tę dobroć. Katolicy postrzegają świat i jego piękno odnowione przez Wcielenie jako sakramentalne – mówiące o dobroci i miłości Boga.

Wszystko jest nam dane przez Boga, a naszym katolickim obowiązkiem jest dzielenie się naszym czasem, talentem i skarbem z otaczającymi nas ludźmi.

Wierzymy w Trójcę Świętą, że Bóg objawił się nam jako Ojciec, Syn i Duch Święty a nas powołał do udziału w tym życiu.

Wierzymy we wspólnotę i żywy Kościół – wierzący są częścią żywego Ciała Chrystusa i jako tacy jesteśmy odbiciem wspólnotowej natury Trójcy.

Wierzymy, że Bóg tak bardzo umiłował swoje stworzenie, że stał się człowiekiem w osobie Jezusa, aby być wśród nas.

Wierzymy w świętych obcowanie – wzory wiary, które pomagają nam i prowadzą nas w codziennym życiu.

Wierzymy w ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i mamy nadzieję, że pewnego dnia zmartwychwstaniemy razem z Nim.

Dziś stać się katolikiem oznacza przyłączyć się do starożytnej wiary, głęboko zakorzenionej w naukach i tradycjach Chrystusa, która jest pełna nadziei i energii, gdy nadal głosimy Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa na wszystkie krańce ziemi.