Ogłoszenia parafialne

14 Niedziela zwykła - Niedziela, 7 lipca 2024 r.

Ewangelia według św. Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: “Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: “Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. (Ewangelia św. Marka 6,1-6)

Komentarz do Ewangelii

Fragment dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam odrzucenie Jezusa przez mieszkańców Nazaretu, przez swoich, gdzie się wychował. Dostrzegli oni mądrość Jezusa, Jego żywą relację z Bogiem, rozpoznali w Nim proroka, a mimo to nie otworzyli się na Jego nauczanie. Nie przyjęli Go jako proroka. Jezus podsumował ich zachowanie słowami dobrze znanego w tamtym czasie w Palestynie przysłowia o lekceważeniu proroka w swojej ojczyźnie. Niewiara i niechęć to główne postawy „Nazaretu”. Jaka jest moja postawa? Czy przyjmuję łaskę wiary?

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Sobota, 06/07/2024 r.
18.00 w int. Tomasza i Magdy Kraus (10r.ślubu)

14 Niedziela zwykła, 07/07/2024 r.
09.45 ++ Celina, Jerzy++z rodz. Mierzejewskich
13.00 + Krystyna Hałaczek
15.00 + Elżbieta Protas (7r.śm.)

Wtorek, 09/07/2024 r.
19.00 nie ma Mszy w kaplicy

Środa, 10/07/2024 r.
19.00 nie ma Mszy w kaplicy

Czwartek, 11/07/2024 r.
19.00 nie ma Mszy w kaplicy

Piątek, 12/07/2024 r.
19.00 nie ma Mszy w kaplicy

Sobota, 13/07/2024 r.
18.00 w int. Moniki i Pawła Radwańskich (17r. ślubu) – dziękcz.za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.

15 Niedziela zwykła, 30/06/2024 r.
09.45 w int. Sylwii i Adama (7r. ślubu) dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata
13.00
15.00 + Maria Gackowska

Wtorek, 16/07/2024 r.
19.00 nie ma Mszy w kaplicy

Środa, 17/07/2024 r.
19.00 nie ma Mszy w kaplicy

Czwartek, 18/07/2024 r.
19.00 nie ma Mszy w kaplicy

Piątek, 19/07/2024 r.
10.00 nie ma Mszy w kaplicy

  1. Przeżywamy pierwszą Niedzielę lipca. Prośmy dobrego Boga, aby nic złego nie spotkało w tym miesiącu. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzę pięknej pogody i błogosławieństwa na czas wypoczynku.
  2. Najbliższa Msza Święta będzie sprawowana w naszej kaplicy w najbliższą sobotę o godz. 18.00.
  3. Za tydzień jak również za dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę, będą mnie zastępowali oo. Paulini z Wolverhamptom. Proszę o przyjęcie kapłanów z chrześcijańską miłością.
  4. W ostatnią Niedzielę zebraliśmy: gift aid: £203, Redditch £215, Stratford £140, Evesham £146. Dziękuję tym, którzy troszczą się o byt naszej parafii.
  5. Wspólnota Róż Różańcowych bardzo serdecznie zaprasza w najbliższą sobotę o godz. 17.30 do kaplicy w Redditch i o 18.30 do kościoła św. Egwina w Evesham do wspólnego odmówienia różańca świętego.
  6. Kancelaria będzie czynna w sobotę 27 lipca od godz. 19.00 do 19.30.