Duszpasterze

Bartosz Kasprzyszak

Ks. Bartosz Kasprzyszak

VII 2021 - aktualnie

Ks. Bartosz Kasprzyszak- ur. 7 stycznia we Wrocławiu. Po zdaniu matury w 2003 r. rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów obronił pracę magisterską na temat: Cisza i milczenie jako niezbędne elementy budowania i odkrywania relacji z Bogiem. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 2009 r. Przez pierwsze trzy lata pracował w parafii św. Jakuba w Prusicach. W 2012 roku rozpoczął posługę w parafii pw. Ducha Świętego we Wrocławiu. Po pięciu latach pracy na parafii, ks. Abp. Józef Kupny ustanowił go ojcem duchownym dla kleryków rozpoczynających formację seminaryjną we wrocławskim seminarium duchownym. W 2021 roku rozpoczął pracę w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Przez pierwsze miesiące pracował w parafii św. Kazimierza w Londynie, potem w parafii Jezusa Miłosiernego, również w Londynie. W 2021 r. ks. Rektor Stefan Wylężek wyznaczył ks. Bartosza do objęcia parafii w Redditch, Stratford, Evesham.

Proboszczowie Parafii