Historia naszej parafii

Na południe od metropolii przemysłu metalowego środkowej Anglii, Birmingham, leży w hrabstwie Worcester stosunkowo małe, ale sięgające XIII wieku miasteczko Redditch. Założony w pobliżu w 1138 roku klasztor cystersów przetrwał do czasów rozwiązania klasztorów przez Henryka VIII i dziś pozostały po nim nieznaczne ślady ruin. W pobliżu tego klasztoru powstało miasteczko, które swą nazwę zawdzięcza czerwonemu podglebiu marglistej ziemi. Jego fundatorem był Henri de Reddyche.

Miasto to znane było już w XVII wieku z wyrobu igieł, zaś obecnie obok słynnych fabryk wszelkiego rodzaju igieł, szydełek i drutów do robótek ręcznych, strzykawek lekarskich, haczyków dla wędkarzy, rozwinął się też przemysł rowerowy i motocyklowy. W związku z rozrostem przemysłu na przestrzeni lat powojennych wzrosła też liczba ludności. Nic więc dziwnego, że w pobliżu rozmieszczono polskie obozy, zwłaszcza robotniczy Abbey Hostel, z którego osoby znalazły pracę przede wszystkim w przemyśle iglarskim.

Do Polaków przebywających w Abbey Hostel początkowo przyjeżdżał od czasu do czasu z Wolverhampton ks. kanonik Narcyz Turulski. Odprawiał on w kościele Our Lady of Mount Carmel na Besley Road, prowadzonym przez ojców benedyktynów. W październiku 1948 roku zorganizował tam pierwsze rekolekcje, które prowadził ks. Feliks Kamiński. Maleńka grupa parafian zajmowała się przygotowaniem polskich nabożeństw.

W 1949 roku opiekę nad Polakami w Abbey Hostel i rodzinami zamieszkującymi już w Redditch oraz pobliskim hostelem w Studley objął ks. Stanisław Paraszewski, dojeżdżając z Long Marston. Nabożeństwa dla Polaków odbywały się wówczas raz na miesiąc. W maju 1949 roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne Komitetu Parafialnego.

Jesienią 1950 roku duszpasterstwo polskie w Redditch objął ks. Franciszek Kącki CRL, proboszcz z Birmingham. Początkowo odprawiał tam Msze św. w co drugą niedzielę. W listopadzie 1953 roku rektor PMK, ks. prał. Władysław Staniszewski, odbył swą pierwszą wizytę do Redditch. Od stycznia 1957 roku ks. Kącki odprawiał Mszę św. w każdą niedzielę. Założono w tym czasie Róże Żywego Różańca i Sodalicję Mariańską. Na terenie parafii powstała Polska Szkoła Sobotnia pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej. 19 lutego 1958 roku Rektor PMK zatwierdził ułożony już kilka lat wcześniej Statut Polskiego Kościoła Katolickiego.

Już w 1956 roku rozpoczęto starania o nabycie polskiego domu katolickiego, które rok później uwieńczono sukcesem dzięki pożyczce udzielonej przez Polską Misję Katolicką. Zaniedbany, wymagający ogromnego nakładu pracy nad odnowieniem i urządzeniem, dom na Worcester Street doprowadzono do użytku pod czujnym okiem prezesa Adama Gęgotka, byłego legionisty i uczestnika walk o niepodległość ojczyzny, a zarazem wójta gminy Byteń. Poświęcił go 26 lipca 1958 roku ks. prałat Staniszewski w obecności burmistrza miasta. W domu znalazło się miejsce na m.in. sklep spożywczy, świetlicę, bibliotekę, polską szkołę sobotnią i kilka mieszkań dla lokatorów. Wokół niego skoncentrowało się życie społeczno-kulturalne polskiej wspólnoty.

Przełomowym momentem dla wspólnoty stał się fakt, że w październiku 1958 roku zamknięty został polski obóz Springhill Lodge koło Moreton-in-Marsh. Jego kapelan, ks. Józef Gołąb, 1 listopada 1958 roku został oficjalnie pierwszym proboszczem rezydującym w Redditch. Zamieszkał prywatnie w mieszkaniu na 214 Studley Road, natomiast w Domu Katolickim urządził parafialną kancelarię. Obecność proboszcza na miejscu ożywiła życie duszpasterskie Polaków. Jakości nabrało nauczanie dzieci i młodzieży polskiej, gdyż nowy duszpasterz na edukację zwracał ogromną uwagę. Założył też prężne koło KSMP.

Od 1960 roku ks. Gołąb troszczył się również o wspólnotę polską w pobliskim Leamington Spa, sprawując nabożeństwa w kaplicy domu parafialnego St. Peter’s na 3a Dormer Place. Wcześniej przez dziesięć lat dojeżdżali tam kapłani z innych miejscowości. Kilka razy w roku dojeżdżał też do garstki Polaków zamieszkałych w hostelach Marlborough Farm Camp k. Leamington Spa i Ladbroke Hostel k. Southam. Po siedmiu latach posługi w Redditch, ks. Gołąb otrzymał polecenie przeniesienia się do Bolton, ale na jego prośbę ze względu na stan jego zdrowia do zmiany nie doszło. 26 lutego 1967 roku swoją pierwszą wizytę pasterską złożył w parafii bp Władysław Rubin.

Wspólnota w Leamington Spa, z inicjatywy ks. Gołąba, nabyła budynek na 54 High Street na ośrodek polski. Po odpowiednim remoncie został on poświęcony 15 listopada 1969 roku przez bpa Szczepana Wesołego. Oprócz sali parafialnej i pomieszczeń klubowych, znalazło się w nim miejsce na polską kaplicę pw. Chrystusa Ukrzyżowanego, w której odtąd odprawiane były niedzielne nabożeństwa.

W związku z przebudową centrum Redditch pod koniec lat 60-tych rozbiórce uległa cała Worcester Street, w tym położony centralnie Dom Polski, ośrodek życia społecznego, kulturalnego i oświatowego miejscowych Polaków. W 1970 roku nabyto nowy budynek, również w centrum miasta, na 118 Oakly Road, który po odpowiednim przystosowaniu posłużył jako nowy ośrodek parafialny. Znalazły w nim miejsce wszystkie agendy Koła Katolickiego: szkoła, świetlica, biblioteka, sklep i bar, jak również kancelarię i mieszkanie dla duszpasterza. Poświęcenia odnowionego budynku dokonał 8 czerwca 1974 roku bp Szczepan Wesoły. W 1978 roku dokonano rozbudowy obiektu, co rozszerzyło możliwości korzystania z Domu Polskiego.

23 czerwca 1985 roku ks. prałat Józef Gołąb obchodził 50-lecie kapłaństwa. We Mszy św. dziękczynnej w kościele Our Lady of Mount Carmel uczestniczył bp Szczepan Wesoły. On też poświęcił w tym dniu kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, którą umieszczono w bocznej kaplicy angielskiego kościoła. W 1985 roku do pomocy duszpasterskiej ks. Gołąbowi został wyznaczony ks. Marian Flis, były misjonarz w Zambii, a ostatnio asystent w Swindon. 3 maja 1986 roku ks. Gołąb przeszedł na zasłużoną emeryturę. Pozostał w swoim mieszkaniu w Redditch. Dopiero w 1998 roku, kiedy pogorszył się stan jego zdrowia, przeszedł do domu emerytów w Penrhos. Tam 15 lutego 2000 roku odszedł do wieczności.

Nowym proboszczem wspólnoty w Redditch został ks. Marian Flis. Mógł wciąż czerpać z bogactwa doświadczenia swego poprzednika. Zamieszkał w Domu Polskim na 118 Oakly Road. Jako doświadczony misyjną pracą duszpasterz wprowadził dużo ożywienia do życia wspólnoty, zwłaszcza w pracy z dziećmi i młodzieżą. W 1994 roku wspólnota w Leamington Spa obchodziła srebrny jubileusz istnienia Polskiego Ośrodka Katolickiego. Gościem honorowym uroczystości był abp Szczepan Wesoły.

W 2000 roku ks. Flis zakończył pracę w Polskiej Misji Katolickiej i rozpoczął posługę wśród Polonii w Australii. Przez kilkanaście miesięcy o parafię troszczył się proboszcz z Birmingham ks. Zygfryd Zastocki CRL, podobnie jak ks. Franciszek Kącki CRL, z Zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna. W posłudze wspierał go jego asystent, ks. Apolinary Zawistowski CRL. Opiekę nad wspólnotą w Leamington Spa roztoczyli kapłani z Coventry, najpierw ks. Jan Zaręba, a po nim ks. Andrzej Budzyński.

Pod koniec 2001 roku nowym proboszczem w Redditch został mianowany ks. Antoni Kapuściński, który powrócił z Polski po kilkumiesięcznym urlopie zdrowotnym. Niestety, choroba nie pozwalała mu na kontynuowanie pracy. W 2003 roku ze względu na stan zdrowia został zwolniony z pracy duszpasterskiej.

Na kolejny rok duszpasterzem wspólnoty w Redditch został ks. kanonik Jan Główczyk, kapłan diecezji tarnowskiej, ale i on ze względu na słaby stan zdrowia w 2004 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w pobliskim Stafford.

W 2004 roku proboszczem został młody kapłan diecezji radomskiej, ks. Krzysztof Góralski. To on ponownie rozpoczął posługę we wspólnocie w Leamington Spa, dojeżdżając regularnie w każdą niedzielę do kaplicy pw. Chrystusa Ukrzyżowanego w Ośrodku Polskim na 54 High Street.

We wrześniu 2008 roku ks. Góralski został przeniesiony do Preston, a jego miejsce w Redditch zajął ks. Józef Wacławik CHS ze Zgromadzenia Ducha Świętego. W 2009 roku troskę o wspólnotę w Leamington Spa ponownie przejęli kapłani z Coventry. Natomiast ks. Wacławik rozpoczął dojeżdżać do Evesham i Stratford-upon-Avon, odciążając duszpasterzy z Birmingham.

Wspólnota w Evesham ma równie długą historię. Jej początki sięgają hostelu robotniczego w pobliskim Northwick, w którym od 1949 roku mieszkały polskie rodziny otoczone stałą opieką duszpasterską ks. kan. Franciszka Winczowskiego z Long Marston, który odprawiał regularnie Msze św. w miejscowej kaplicy. Kiedy hostel został zamknięty, większość rodzin rozmieszczonych została w Evesham lub okolicznych wioskach. Ks. Winczowski nie zapomniał o nich i regularnie raz w miesiącu organizował polskie nabożeństwa w lokalnym kościele St. Mary & St. Egwin na High Street. Po jego śmierci w 1974 roku duszpasterską troskę w Evesham zapewniali kapłani z Birmingham, dojeżdżając regularnie raz w miesiącu.

Podobna historia towarzyszyła Polakom w Stratford-upon-Avon, miejscu narodzin Williama Szekspira. Niestrudzony ks. Winczowski z Long Marston zatroszczył się i o tę wspólnotę, w której mieszkało około 60 polskich rodzin, sprawując nabożeństwa regularnie w każdą niedzielę w kościele St. Gregory the Great na Welcombe Road i ucząc dzieci w polskiej szkole sobotniej. 12 kwietnia 1970 roku pierwszą wizytę złożył w niej ks. inf. Władysław Staniszewski, rektor PMK. Po śmierci ks. Winczowskiego w 1974 roku przez kilka miesięcy Polacy w tym rejonie pozostawali bez opieki duszpasterskiej. Potem rozpoczęli dojeżdżać tam kapłani z odległego ponad 30 mil Birmingham, odprawiając nabożeństwa w kościele St. Gregory the Great w Stratford-upon-Avon, jak również w kaplicy obozowej w Long Marston dla około 30 rodzin polskich zamieszkałych w pobliskiej wiosce Quinton. 3 grudnia 1978 roku pierwszą swą wizytę pasterską w obu miejscach złożył bp Szczepan Wesoły. 6 października 1985 roku poświęcono obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który umieszczono w bocznym ołtarzu w kościele St. Gregory the Great.

W 2014 nowym proboszczem w Redditch został ks. Marcin Dobrzański. Kontynuował on odprawianie niedzielnych nabożeństw w kościele Our Lady of Mount Carmel na Beoley Road West w Redditch. Dojeżdżał regularnie w każdą niedzielę do kościoła St. Gregory the Great na Welcombe Road w Stratford-upon-Avon i do kościoła St. Mary & St. Egwin na High Street w Evesham. Przez dłuższy okres odprawiał również raz w miesiącu w kościele Holy Cross na Upper St. John Street w Lichfield. Opiekę duszpasterską przejął nad tą wspólnotą kapłan z West Bromwich.

We wrześniu 2018 roku ks. Dobrzański wrócił na stałe do Polski. W jego miejsce przyszedł ks. Damian Tomczyk, kapłan diecezji elbląskiej, pełniący dotychczas funkcję wikariusza w Nottingham. Zabrał się z impetem do remontu zaniedbanych parafialnych własności i odnowy życia religijnego. W domu parafialnym powstała nowa kaplica, która służy parafianom gromadzącym się tak na modlitwę, jak i spotkania socjalne…