2019-12-29

Peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego

Obraz-Milosierdzia-Bozego

Peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego

w Polskiej Wspólnocie Parafialnej w Stratford upon Avon

 W obecnych czasach bardzo trudno być Katolikiem. Cały czas jesteśmy wystawiani na pośmiewisko i szyderstwa. Coraz częściej nie jest nam łatwo z tym żyć i nie mamy siły, aby odpierać ataki złego. Nasza wiara słabnie z dnia na dzień, lecz nie jesteśmy przecież sami. Jest z nami nasz dobry, miłosierny Bóg, który nas kocha bez miary. To On właśnie powołał nas do życia i posłał swego Jednorodzonego Syna, aby nas zbawić i wyrwać z sideł grzechu. Jezus Chrystus zginął za nas na krzyżu, On zwyciężył śmierć swym Zmartwychwstaniem i dał nam Zbawienie. Nie zapominajmy o tym.

          Właśnie teraz otrzymujemy wielką szansę, aby ożywić naszą wiarę. Otóż Prezes naszej Parafii ofiarował obraz Miłosierdzia Bożego do Peregrynacji w naszej Polskiej Wspólnocie Parafialnej w Stratford upon Avon. Obraz będzie przebywał w poszczególnej rodzinie jeden tydzień, a potem będzie przekazany kolejnej rodzinie. Przekazywanie obrazu odbywa się po niedzielnej Mszy Świętej w Stratford upon Avon.

         Peregrynacja polega na uroczystym przenoszeniu obrazu z jednego domu do drugiego w celu zachęcenia wiernych do pogłębiania swej wiary, do podejmowania praktyk religijnych i włączanie się do życia we wspólnocie kościelnej. Podczas Peregrynacji odmawiane są specjalne modlitwy i nabożeństwa.

        To my musimy zadbać o naszą wiarę i odkryć na nowo, że jesteśmy Dziećmi Bożymi. Bóg nas kocha mimo naszych wad i grzechów.  Ty też pokaż mu jak mocno Go kochasz i nie wstydzisz się Jego. Przyjmij Pana do swego serca. Zrób krok ku temu – przyjmij Zbawiciela Swego podczas Peregrynacji obrazu Miłosierdzia Bożego. Zobaczysz, że warto.

         Jeśli się jeszcze nie zdecydowałeś nie jest za późno. Możesz zgłosić się po Mszy Świętej w Stratford upon Avon do szafarza i wpisać się na listę.

 

Szczęść Boże

Arek B.